Matriarchaat?

 
Argumenten
  •  
Lees de reacties van de deelnemers aan deze discussie (49)

Vaders doen er niet toe en kinderen zijn de dupe, want de macht van moeders is sinds de nieuwe huwelijkswet grenzeloos, stelde de juriste Dorien Pessers in onze nieuwe bijlage Opinie & Debat. Vrouwen beslissen van wie ze kinderen willen krijgen en of ze nog iets met de verwekker te maken willen hebben, aldus Pessers, want het doorgeschoten familierecht richt zich niet meer op gezinnen maar op individuen, ten koste van vaders en vooral kinderen.
,,In het nieuwe familierecht ontbreekt de aandacht voor het institutionele karakter van het huwelijk”, betoogde Pessers, ,,dat zo bevorderlijk is voor de onvoorwaardelijke invoeging van kinderen, voor hun identiteit en voor de familiale cohesie. Huwelijkse en niet-huwelijkse vormen van ouderschap zijn vrijwel aan elkaar gelijk gesteld. Deze juridische gelijkwaardigheid kan echter niet verhullen dat grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, tussen vaders en moeders, en tussen kinderen is ontstaan. Het is de zelfbeschikkende moeder die bepaalt of en zo ja onder welke voorwaarden zij een man zal toelaten tot het vaderschap.”
Pessers vindt het historisch gezien opmerkelijk hoe snel de patriarchale macht, die 2000 jaar het familierecht heeft beheerst, is vervangen door een matriarchale macht, waar het gaat om niet-huwelijks ouderschap. Dat is volgens haar niet alleen te verklaren uit de introductie van anticonceptie; ze meent dat daarbij ook de verzwakkende sociale positie van mannen en vaders een rol speelt.In de onderlinge juridische verhoudingen tussen man, vrouw en kind is de macht van de vrouw onevenredig ver doorgeschoten. Man en kind zijn daarvan het slachtoffer geworden.(58 stemmen)
Eens
37.9 %
38 %
Oneens
51.7 %
52 %
Geen mening
10.3 %
10 %